no-img
شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com

کنترل مدرن بایگانی - شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com


شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com
آخرین پروژه های اضافه شده ...
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو کنترل مدرن بایگانی - شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com
ZIP
شبیه سازی مقاله Adaptive robust control of fully constrained cable robots: singular perturbation approach
۹۰,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله Adaptive robust control of fully constrained cable robots: singular perturbation approach


ترجمه فارسی مقاله کنترل مقاوم وقفی با در نظر گرفتن کامل روبوت های کابلی: با رویکرد اغتشاش تکین ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی شبیه سازی مقاله Adaptive robust control of fully constrained cable robots: singular perturbation approach ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل مقاوم وقفی با در نظر گرفتن کامل روبوت های کابلی: با رویکرد اغتشاش تکین کنترل مقاوم وقفی با در نظر گرفتن کامل روبوت های کابلی: با رویکرد اغتشاش تکین Abstract In [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / آذر / ۱۳۹۷   بازدید : 22    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل هماهنگ H∞-LQR برای واحدهای تولید توربین دیگ بخار زغال سنگ بزرگ
۹۰,۰۰۰ تومان

کنترل هماهنگ H∞-LQR برای واحدهای تولید توربین دیگ بخار زغال سنگ بزرگ


  ترجمه فارسی مقاله کنترل هماهنگ H∞-LQR برای واحدهای تولید توربین دیگ بخار زغال سنگ بزرگ ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله H∞-LQR-Based Coordinated Control for Large Coal-Fired Boiler–Turbine Generation Units ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل هماهنگ H∞-LQR برای واحدهای تولید توربین دیگ بخار زغال سنگ بزرگ کنترل هماهنگ H∞-LQR برای واحدهای تولید توربین دیگ بخار زغال سنگ بزرگ abstract The coordinated control system of a boilerturbine unit plays an important role in maintaining the [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 74    نویسنده : ایمتلب
ZIP
شبیه سازی مقاله کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC
۳۵,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC


ترجمه فارسی مقاله کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی شبیه سازی مقاله Control of chaotic systems with uncertain parameters and stochastic disturbance by LMPC ترجمه نام مقاله به انگلیسی: شبیه سازی مقاله کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 238    نویسنده : ایمتلب
ZIP
شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب:انجام پروژه متلب
۲۵,۰۰۰ تومان

شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب:انجام پروژه متلب


شبیه سازی کنترل فازی و کنترل شبکه عصبی بر روی مدل پاندول معکوس شبیه سازی در سیمولینک متلب:انجام پروژه متلب در این پروژه از ۲ کنترلر ۱- فازی ۲- شبکه عصبی استفاده شده است. در عمل بسیاری از سیستم ها غیرخطی هستند، که در بسیاری از کارهای عملی سیستم با استفاده از یک تابع تبدیل خطی حول نقطه کار مدل می شود که در این صورت با استفاده از یک کنترل کننده خطی کنترل می-شود. اما باید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / فروردین / ۱۳۹۷   بازدید : 141    نویسنده : ایمتلب
ZIP
پروژه درس کنترل مدرن
۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه درس کنترل مدرن


پروژه درس کنترل مدرن سیستم توپ و میله زیر را در نظر بگیرید، هدف کنترلی ذر این سیستم، قرار دادن توپ در هر مکانی روی میله با تغییر گشتاور موتور می باشد. برای رسیدن به این هدف، سیستم با گام های مختلف مدلسازی، شبیه سازی و کنترل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت کنترل خواهد شد. در این بخش به مدلسازی سیستم می پردازیم. فرض کنید ورودی کنترلی گشتاور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 432    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT
۳۲,۰۰۰ تومان

کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT


ترجمه فارسی مقاله کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Real Time Control of Ball and Beam System with Model Reference Adaptive Control Strategy using MIT Rule ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT کنترل زمان واقعی سیستم توپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 289    نویسنده : ایمتلب
ZIP
استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن
۴۸,۰۰۰ تومان

استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن


استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن نام مقاله به فارسی: The Practice of MATLAB Simulation in Modern Control Theory Course Teaching نام مقاله به انگلیسی: استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن   استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن چکیده: نظریۀ کنترل مدرن یکی از حرفه‌ای‌ترین دوره‌ها برای دانشجویان سال آخر کارشناسی است، مثلاً برای مهندسی اتوماسیون و مهندس الکتریکی و یا متخصصان اتوماسیون. این درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 253    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller
۴۵,۰۰۰ تومان

Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller


بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD نام مقاله به فارسی: Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller نام مقاله به انگلیسی: بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD چکیده: در این مقاله به ارائه اثرات جبرانساز استاتیکی توان راکتیو (SVC) که توسط یک کنترلر POD با هدف بهبود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / خرداد / ۱۳۹۶   بازدید : 303    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller Sandeep
۴۷,۵۰۰ تومان

Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller Sandeep


کنترل بهینه  پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ نام مقاله به فارسی: Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller Sandeep نام مقاله به انگلیسی: کنترل بهینه پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ کنترل بهینه  پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ چکیده: پاندول معکوس دوبل یک سیستم غیر خطی، ناپایدار و سیستمی واکنش سریع است. پاندول معکوس دوبل زمانی پایدار است که دو پاندول خود را در موقعیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 538    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR
۴۲,۰۰۰ تومان

Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR


مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه سیستم دینامیکی آونگ معکوس غیرخطی با استفاده ازکنترلر PID و LQR نام مقاله به فارسی: Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR نام مقاله به انگلیسی: مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه سیستم دینامیکی آونگ معکوس غیرخطی با استفاده ازکنترلر PID و LQR مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه سیستم دینامیکی آونگ معکوس غیرخطی با استفاده ازکنترلر PID و LQR Abstract: This paper [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 404    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot
۴۷,۵۰۰ تومان

Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot


طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه نام مقاله به فارسی: Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot نام مقاله به انگلیسی: طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه چکیده: مدل دینامیکی ربات دوچرخه مشابه به مدل خطی است، زمانی که با سرعت بالا در حال حرکت باشد. در این مقاله هدف تعادل ربات دوچرخه با سرعت بالا است و یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 295    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic
۴۷,۰۰۰ تومان

Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic


زمان واقعی کنترل پاندول معکوس با منطق فازی نام مقاله به فارسی: Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic نام مقاله به انگلیسی: زمان واقعی کنترل پاندول معکوس با منطق فازی زمان واقعی کنترل پاندول معکوس با منطق فازی چکیده:  آونگ وارونه یک سیستم معمول چندمتغیرۀ غیرخطی ناپایدار با تزویج قوی است.  هدف اصلی کار ما این بود که یک آونگ واقعی را در موقعیت مرکز حرکت متعادل نگه داریم. برای این منظور از کنترل‌کنندۀ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 377    نویسنده : ایمتلب
ZIP
Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller
۴۰,۰۰۰ تومان

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller


بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی نام مقاله به فارسی: Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller نام مقاله به انگلیسی: بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی Abstract: The paper presents the simulation results obtained [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 307    نویسنده : ایمتلب
ZIP
DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller
۴۵,۰۰۰ تومان

DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller


کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی نام مقاله به فارسی: DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller شنام مقاله به انگلیسی: کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی چکیده: کنترلرهای مشتق-انتگرال-نسبی (PID) در کنترل موتورهای DC به محبوبیت گسترده ای رسیده اند.عملکردهایشان اگرچه تا حدی نیاز به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 325    نویسنده : ایمتلب