no-img
شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com

بهره برداری از سیستم های قدرت بایگانی - شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com


شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com
آخرین پروژه های اضافه شده ...
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بهره برداری از سیستم های قدرت بایگانی - شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com
شبیه سازی مقاله Power Scheduling of Distributed Generators for Economic and Stable Operation of a Microgrid
۶۰,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله Power Scheduling of Distributed Generators for Economic and Stable Operation of a Microgrid


ترجمه فارسی مقاله برنامه ریزی توان تولیدات پراکنده برای بهره‌برداری پایدار و اقتصادی از یک ریزشبکه ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی شبیه سازی مقاله Power Scheduling of Distributed Generators for Economic and Stable Operation of a Microgrid ترجمه نام مقاله به انگلیسی: برنامه ریزی توان تولیدات پراکنده برای بهره‌برداری پایدار و اقتصادی از یک ریزشبکه برنامه ریزی توان تولیدات پراکنده برای بهره‌برداری پایدار و اقتصادی از یک ریزشبکه Abstract This paper is concerned with [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۷   بازدید : 7    نویسنده : ایمتلب
ZIP
شبیه سازی مقاله Design of AVR and ALFC for Single Area Power System Including Damping Control
۴۷,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله Design of AVR and ALFC for Single Area Power System Including Damping Control


  ترجمه فارسی مقاله طراحی AVR و ALFC برای سیستم قدرت تک ناحیه ای شامل کنترل میرایی ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Design of AVR and ALFC for Single Area Power System Including Damping Control ترجمه نام مقاله به انگلیسی: طراحی AVR و ALFC برای سیستم قدرت تک ناحیه ای شامل کنترل میرایی طراحی AVR و ALFC برای سیستم قدرت تک ناحیه ای شامل کنترل میرایی abstract This paper presents the combined control for [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 43    نویسنده : ایمتلب
ZIP
شبیه سازی مقاله A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory
۵۰,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory


  ترجمه فارسی مقاله یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory ترجمه نام مقاله به انگلیسی: یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده abstract Restorative self-healing [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 27    نویسنده : ایمتلب
ZIP
راه حل جریان برق بهینه (توان) ادوات fact با استفاده از یک طرح مخالف الگوریتم krill herd گروه میگوه ها
۹۰,۰۰۰ تومان

راه حل جریان برق بهینه (توان) ادوات fact با استفاده از یک طرح مخالف الگوریتم krill herd گروه میگوه ها


  ترجمه فارسی مقاله راه حل جریان برق بهینه (توان) ادوات fact با استفاده از یک طرح مخالف الگوریتم krill herd گروه میگوه ها ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Solution of optimal power flow with FACTS devices using a novel oppositional krill herd algorithm ترجمه نام مقاله به انگلیسی: راه حل جریان برق بهینه (توان) ادوات fact با استفاده از یک طرح مخالف الگوریتم krill herd گروه میگوه ها راه حل جریان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 96    نویسنده : ایمتلب
ZIP
قرار دادن همزمان و اندازه DG ها و خازن های شنت در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم IMDE
۸۵,۰۰۰ تومان

قرار دادن همزمان و اندازه DG ها و خازن های شنت در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم IMDE


  ترجمه فارسی مقاله قرار دادن همزمان و اندازه DG ها و خازن های شنت در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم IMDE ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Simultaneous placement and sizing of DGs and shunt capacitors in distribution systems by using IMDE algorithm ترجمه نام مقاله به انگلیسی: قرار دادن همزمان و اندازه DG ها و خازن های شنت در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم IMDE قرار دادن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 71    نویسنده : ایمتلب
ZIP
مروری بر پخش بار اقتصادی و مدیریت ریسک در مقیاس بزرگ پلاگین در خودروهای الکتریکی (PHEVs) – نفوذ سیستم های قدرت
۷۵,۰۰۰ تومان

مروری بر پخش بار اقتصادی و مدیریت ریسک در مقیاس بزرگ پلاگین در خودروهای الکتریکی (PHEVs) – نفوذ سیستم های قدرت


  ترجمه فارسی مقاله مروری بر پخش بار اقتصادی و مدیریت ریسک در مقیاس بزرگ پلاگین در خودروهای الکتریکی (PHEVs) – نفوذ سیستم های قدرت ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power ترجمه نام مقاله به انگلیسی: مروری بر پخش بار اقتصادی و مدیریت ریسک در مقیاس بزرگ پلاگین در خودروهای الکتریکی (PHEVs) – نفوذ سیستم های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / مرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 83    نویسنده : ایمتلب
ZIP
روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع
۷۵,۰۰۰ تومان

روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع


  ترجمه فارسی مقاله روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله A backward sweep method for power flow solution in distribution networks ترجمه نام مقاله به انگلیسی: روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع روش رفت و برگشتی به عقب برای راحل جریان در شبکه های توزیع چکیده در اینجا، یک روش برای تجزیه و تحلیل سیستم های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 75    نویسنده : ایمتلب
ZIP
رویکرد تجزیه بندرز برای یک پخش بار اقتصادی ترکیبی توان و حرارت
۴۸,۰۰۰ تومان

رویکرد تجزیه بندرز برای یک پخش بار اقتصادی ترکیبی توان و حرارت


  ترجمه فارسی مقاله رویکرد تجزیه بندرز برای یک پخش بار اقتصادی ترکیبی توان و حرارت ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله A Benders decomposition approach for a combined heat and power economic dispatch ترجمه نام مقاله به انگلیسی: رویکرد تجزیه بندرز برای یک پخش بار اقتصادی ترکیبی توان و حرارت ررویکرد تجزیه بندرز برای یک پخش بار اقتصادی ترکیبی توان و حرارت abstract The high monetary value of a transformer has placed the transformer [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۷   بازدید : 150    نویسنده : ایمتلب
ZIP
استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF
۶۰,۰۰۰ تومان

استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF


ترجمه فارسی مقاله استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Exploiting the Use of DC SCOPF Approximation to Improve Iterative AC SCOPF Algorithms ترجمه نام مقاله به انگلیسی: استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF چکیده Abstract—This paper focuses on improving the solution [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 234    نویسنده : ایمتلب
ZIP
روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع
۶۵,۰۰۰ تومان

روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع


ترجمه فارسی مقاله  روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Fast λ-Iteration Method for Economic Dispatch With Prohibited Operating Zones ترجمه نام مقاله به انگلیسی: روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 223    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC
۵۵,۰۰۰ تومان

کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC


ترجمه فارسی مقاله کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  DECENTRALIZED CONTROL OF MULTI-AREA POWER SYSTEM RESTRUCTURING FOR LFC OPTIMIZATION ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC خلاصه مقاله: Abstract: Power systems restructuring is one of the trending technologies [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 259    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی
۵۵,۰۰۰ تومان

کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی


ترجمه فارسی مقاله کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Fuzzy and PI Controller based Load frequency Control of Thermal-Hydro Power System ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی خلاصه مقاله: Abstract: This paper deals with [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 360    نویسنده : ایمتلب
ZIP
AGC از یک سیستم قدرت چند منطقه در محیط های آشفتگی جریان با استفاده از باتری های اکسیداسیون و کاهش و کنترل جریان برق در میان سطرها
۷۰,۰۰۰ تومان

AGC از یک سیستم قدرت چند منطقه در محیط های آشفتگی جریان با استفاده از باتری های اکسیداسیون و کاهش و کنترل جریان برق در میان سطرها


ترجمه فارسی مقاله AGC از یک سیستم قدرت چند منطقه در محیط های آشفتگی جریان با استفاده از باتری های اکسیداسیون و کاهش و کنترل جریان برق در میان سطرها ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  AGC Of A Multi-area Power System Under Deregulated Environment Using Redox Flow Batteries And Interline Power Flow Controller ترجمه نام مقاله به انگلیسی: AGC از یک سیستم قدرت چند منطقه در محیط های آشفتگی جریان با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 307    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل تولید اتوماتیک در سیستم حرارتی چندناحیه ای با استفاده از الگوریتم خفاش بهینه‌شده با کنترلر طبقه‌ای PD-PID
۷۷,۰۰۰ تومان

کنترل تولید اتوماتیک در سیستم حرارتی چندناحیه ای با استفاده از الگوریتم خفاش بهینه‌شده با کنترلر طبقه‌ای PD-PID


ترجمه فارسی مقاله کنترل تولید اتوماتیک در سیستم حرارتی چندناحیه ای با استفاده از الگوریتم خفاش بهینه‌شده با کنترلر طبقه‌ای PD-PID ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Automatic generation control of multi area thermal system using Bat algorithm optimized PD–PID cascade controller ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل تولید اتوماتیک در سیستم حرارتی چندناحیه ای با استفاده از الگوریتم خفاش بهینه‌شده با کنترلر طبقه‌ای PD-PID کنترل تولید اتوماتیک در سیستم حرارتی چندناحیه ای با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 233    نویسنده : ایمتلب
ZIP
پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا
۹۰,۰۰۰ تومان

پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا


ترجمه فارسی مقاله پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Optimal Power Flow for Maximizing Network Benefits From Demand-Side Management ترجمه نام مقاله به انگلیسی: پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا این مقاله پخش بار (توان) بهینه (OPF) را به منظور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۸ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 310    نویسنده : ایمتلب