no-img
شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com

خرید شبیه سازی های آماده متلب در ایمتلب فروشگاه شبیه سازی های آما


شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com
آخرین مقاله های اضافه شده ...
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF

استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF


ترجمه فارسی مقاله استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Exploiting the Use of DC SCOPF Approximation to Improve Iterative AC SCOPF Algorithms ترجمه نام مقاله به انگلیسی: استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF استفاده و بهره برداری از DC SCOPF برای بهبود الگوریتم تکراری AC SCOPF چکیده Abstract—This paper focuses on improving the solution [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 22    نویسنده : ایمتلب
ZIP
ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو

ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو


ترجمه فارسی مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Reliability Improvement of Radial Distribution System with Smart Grid Technology ترجمه نام مقاله به انگلیسی: ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو چکیده صنعت برق، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین صنایع جهان است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 20    نویسنده : ایمتلب
ZIP
یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطا

یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطا


ترجمه فارسی مقاله  یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطا ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله An Improved Algorithm to Remove DC Offsets From Fault Current Signals ترجمه نام مقاله به انگلیسی: یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطا یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطا چکیده سیگنال­های جریان خطا، که توسط رله­های دیجیتال پردازش می­شوند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 20    نویسنده : ایمتلب
ZIP
روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع

روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع


ترجمه فارسی مقاله  روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Fast λ-Iteration Method for Economic Dispatch With Prohibited Operating Zones ترجمه نام مقاله به انگلیسی: روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن مناطق عملیاتی ممنوع روش تکراری لاندا تسریع یافته برای حل مساله توزیع اقتصادی با در نظر گرفتن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 18    نویسنده : ایمتلب
ZIP
پروژه درس کنترل مدرن

پروژه درس کنترل مدرن


پروژه درس کنترل مدرن سیستم توپ و میله زیر را در نظر بگیرید، هدف کنترلی ذر این سیستم، قرار دادن توپ در هر مکانی روی میله با تغییر گشتاور موتور می باشد. برای رسیدن به این هدف، سیستم با گام های مختلف مدلسازی، شبیه سازی و کنترل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت کنترل خواهد شد. در این بخش به مدلسازی سیستم می پردازیم. فرض کنید ورودی کنترلی گشتاور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 16    نویسنده : ایمتلب
تنظیم پارامترهای کنترلر الگوریتم تکامل تفاضلی و کاربرد آن در کنترل بار فرکانس سیستم قدرت چندمنبعی

تنظیم پارامترهای کنترلر الگوریتم تکامل تفاضلی و کاربرد آن در کنترل بار فرکانس سیستم قدرت چندمنبعی


ترجمه فارسی مقاله  تنظیم پارامترهای کنترلر الگوریتم تکامل تفاضلی و کاربرد آن در کنترل بار فرکانس سیستم قدرت چندمنبعی ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Controller parameters tuning of differential evolution algorithm and its application to load frequency control of multi-source power system ترجمه نام مقاله به انگلیسی: تنظیم پارامترهای کنترلر الگوریتم تکامل تفاضلی و کاربرد آن در کنترل بار فرکانس سیستم قدرت چندمنبعی تنظیم پارامترهای کنترلر الگوریتم تکامل تفاضلی و کاربرد آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 35    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT

کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT


ترجمه فارسی مقاله کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله Real Time Control of Ball and Beam System with Model Reference Adaptive Control Strategy using MIT Rule ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل زمان واقعی سیستم توپ و میله با استراتژی کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از قاعده MIT کنترل زمان واقعی سیستم توپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 35    نویسنده : ایمتلب
ZIP
مدل سازی و کنترل DSTATCOM با استفاده از کنترل جریان باند هیسترزیس تطبیقی در سیستم های توزیع چهار سیم سه فاز

مدل سازی و کنترل DSTATCOM با استفاده از کنترل جریان باند هیسترزیس تطبیقی در سیستم های توزیع چهار سیم سه فاز


ترجمه فارسی مقاله مدل سازی و کنترل DSTATCOM با استفاده از کنترل جریان باند هیسترزیس تطبیقی در سیستم های توزیع چهار سیم سه فاز ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Modeling and Control of DSTATCOM using adaptive hysteresis band current controller in Three-Phase Four Wire Distribution systems ترجمه نام مقاله به انگلیسی: مدل سازی و کنترل DSTATCOM با استفاده از کنترل جریان باند هیسترزیس تطبیقی در سیستم های توزیع چهار سیم سه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 31    نویسنده : ایمتلب
ZIP
افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازی

افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازی


ترجمه فارسی مقاله افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازی ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Enhancement of Power Quality for Distance Relays on Shunt-FACTS Compensated Transmission Lines ترجمه نام مقاله به انگلیسی: افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازی افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 54    نویسنده : ایمتلب
ZIP
یک کنترل کننده iUPQC بهبود یافته برای تنظیمات ولتاژ شبکه به عنوان یک STATCOM

یک کنترل کننده iUPQC بهبود یافته برای تنظیمات ولتاژ شبکه به عنوان یک STATCOM


ترجمه فارسی مقاله یک کنترل کننده iUPQC بهبود یافته برای تنظیمات ولتاژ شبکه به عنوان یک STATCOM ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  An Improved iUPQC Controller to Provide Additional Grid-Voltage Regulation as a STATCOM ترجمه نام مقاله به انگلیسی: یک کنترل کننده iUPQC بهبود یافته برای تنظیمات ولتاژ شبکه به عنوان یک STATCOM یک کنترل کننده iUPQC بهبود یافته برای تنظیمات ولتاژ شبکه به عنوان یک STATCOM خلاصه مقاله: Abstract— This paper presents an [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 40    نویسنده : ایمتلب
ZIP
پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان


ترجمه فارسی مقاله پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss ترجمه نام مقاله به انگلیسی: پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان خلاصه مقاله: چکیده- یک متودولوژی پیکربندی مجدد سیستم توزیع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 39    نویسنده : ایمتلب
ZIP
تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه

تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه


ترجمه فارسی مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Reliability-Constrained Optimal Sizing of Energy Storage System in a Microgrid ترجمه نام مقاله به انگلیسی: تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 42    نویسنده : ایمتلب
ZIP
طراحی کنترلر سرعت فازی-عصبی تطبیقی برای یک سیستم الکترومکانیکی

طراحی کنترلر سرعت فازی-عصبی تطبیقی برای یک سیستم الکترومکانیکی


ترجمه فارسی مقاله طراحی کنترلر سرعت فازی-عصبی تطبیقی برای یک سیستم الکترومکانیکی ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Design adaptive neuro-fuzzy speed controller for an electro-mechanical system ترجمه نام مقاله به انگلیسی: طراحی کنترلر سرعت فازی-عصبی تطبیقی برای یک سیستم الکترومکانیکی طراحی کنترلر سرعت فازی-عصبی تطبیقی برای یک سیستم الکترومکانیکی خلاصه مقاله: Abstract In this paper an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) controller using error and derivative of error inputs is proposed for the speed [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 42    نویسنده : ایمتلب
ZIP
مدل MATLAB-SIMULINK بر اساس کنترلر منطق فازی فیلتر توان اکتیو موازی برای کاهش هارمونیک

مدل MATLAB-SIMULINK بر اساس کنترلر منطق فازی فیلتر توان اکتیو موازی برای کاهش هارمونیک


ترجمه فارسی مقاله مدل MATLAB-SIMULINK بر اساس کنترلر منطق فازی فیلتر توان اکتیو موازی برای کاهش هارمونیک ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  Matlab-Simulink Model Based Shunt Active Power Filter Using Fuzzy Logic Controller to Minimize the Harmonics ترجمه نام مقاله به انگلیسی: مدل MATLAB-SIMULINK بر اساس کنترلر منطق فازی فیلتر توان اکتیو موازی برای کاهش هارمونیک مدل MATLAB-SIMULINK بر اساس کنترلر منطق فازی فیلتر توان اکتیو موازی برای کاهش هارمونیک خلاصه مقاله: Abstract- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 52    نویسنده : ایمتلب
ZIP
کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC

کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC


ترجمه فارسی مقاله کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC ترجمه نام مقاله به فارسی: ترجمه انگلیسی مقاله  DECENTRALIZED CONTROL OF MULTI-AREA POWER SYSTEM RESTRUCTURING FOR LFC OPTIMIZATION ترجمه نام مقاله به انگلیسی: کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC کنترل غیرمتمرکز سیستم قدرت چندناحیه ای تجدید ساختار یافته برای بهینه سازی LFC خلاصه مقاله: Abstract: Power systems restructuring is one of the trending technologies [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / بهمن / ۱۳۹۶   بازدید : 45    نویسنده : ایمتلب